ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)

ที่อยู่ : 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์ : 02-670-8888
โทรสาร : 02-271-3516, 1200 กด 6
E-mail : 1200@nbtc.go.th

จำนวนผู้เข้าชม :