ถาม-ตอบ    |    เกี่ยวกับเรา    |    ติดต่อเรา


กสทช. คืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแอนะล็อก ปี 57 ให้ช่อง 3 และช่อง 7 รวม 269.691 ล้านบาทแล้ว

กสทช. คืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแอนะล็อก ปี 57 ให้ช่อง 3 และช่อง 7 รวม 269.691 ล้านบาทแล้ว

           นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3)  แจ้งคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ประจำปี 2557 แล้ว โดยในส่วนของ ช่อง 7 คืนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวน 73,818,884.55 บาท และในส่วนของ ช่อง 3 คืนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวน 196,142,460.57 บาท รวมคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ประจำปี 2557 ให้ทั้ง 2 ช่องเป็นเงิน 269,691,345.12 บาท

                 ทั้งนี้สามารถมาติดต่อขอรับเงินจำนวนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักการคลัง อาคาร 2 ชั้นสอง สำนักงาน กสทช. ในวันและเวลาราชการ