ถาม-ตอบ    |    เกี่ยวกับเรา    |    ติดต่อเรา


สำนัก งาน กสทช. เปิดตัวระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอลและตรวจสอบทิศทางการติด ตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ ให้ประชาชนตรวจสอบเองได้

      นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยว่า สำนักงาน กสทช. จัดสร้างระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล (DTV Service Area) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการหาทิศทางในการรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล เป็นการสนับสนุนการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประชาชน อันเป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน ระบบดิจิตอลของประเทศไทย การทำงานของระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอลจะทำงานโดยอาศัยแบบ จำลองการแพร่กระจายคลื่นประกอบกับข้อมูลทางเทคนิคของผู้ให้บริการโครงข่าย เฉพาะในส่วนของสถานีหลักในการตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอลจะแสดงข้อมูลที่สำคัญดังนี้ 1.ข้อมูลการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในการส่ง สัญญาณจาก 39 สถานี  2.พื้นที่ครอบคลุมการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากเสาส่งสัญญาณในแต่ละสถานี ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ จะบอกระดับของสัญญาณในพื้นที่ครอบคลุมให้ทราบ ว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีโอกาสรับสัญญาณได้กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ทั้งนี้ระดับของสัญญาณยังขึ้นอยู่กับประเภทและคุณภาพของสายอากาศรับ สัญญาณรวมทั้งวิธีการติดตั้งด้วย  3.ทิศทางเพื่อช่วยในการหาจุดวางสาย หรือเสาอากาศ เพื่อให้รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สุด  4.แผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 จนถึงเดือนมิถุนายน 2558  5.ลำดับช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีการแสดงรายละเอียดผู้ให้บริการโครงข่ายเอาไว้ด้วย

     นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล หรือ DTV Service Area ของสำนักงาน กสทช. สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆ โดย ไอโฟน ไอแพด สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store ค้นหาคำว่า DTV Service Area สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store ค้นหาคำว่า DTV Service Area แล้วติดตั้งตามปกติ นอกจากนั้นยังสามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์ http://dtvservicearea.nbtc.go.th อีกด้วย

     “สำนักงานฯ หวังว่า ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอลดังกล่าว จะช่วยประชาชนในการตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตั้งเสาอากาศ และทิศทางการหันของเสาอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ อันจะช่วยทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาสาระที่นำเสนอผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ดียิ่ง”

 Press Release 021057.doc (58 KB)