ถาม-ตอบ    |    เกี่ยวกับเรา    |    ติดต่อเรา
 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
02-271-0151 Call Center: 1200 (โทรฟรี) 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400