ถาม-ตอบ    |    เกี่ยวกับเรา    |    ติดต่อเรา


รายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสำหรับประเทศไทย


รายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสำหรับประเทศไทย

(Guideline for Implementing Community TV Broadcasting Services in Thailand)
สามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดรายงานฯ ได้ที่ https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/610700000001.pdf