ถาม-ตอบ    |    เกี่ยวกับเรา    |    ติดต่อเรา


พื้นที่การขยายสัญญาณและรับชมดิจิตอลทีวีตามแผนงานของ กสทช.


    การเปิดให้บริการโครงข่าย และการเปิดให้บริการช่องรายการหรือเนื้อหา สำหรับการเริ่มให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เปิดให้บริการโครงข่ายจำนวน 4 สถานีหลัก ในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา

           
        1.สถานีหลักกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม นครนายก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี เพชรบุรี และสระบุรี (บางพื้นที่) 
        2.สถานีหลักนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
        3.สถานีหลักเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน 
        4.สถานีหลักสงขลา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี 
        จากนั้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 กำหนดให้ขยายโครงข่ายครอบคลุมเพิ่มอีก 3 สถานีหลัก ในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดอุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และระยอง 
        5.สถานีหลักอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ 
        6.สถานีหลักสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        7.สถานีหลักระยอง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ระยอง จันทบุรี และชลบุรี 
        และในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ให้ขยายเพิ่มอีก 4 สถานีหลัก ในจังหวัดสิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น และอุดรธานี 
        8.สถานีหลักสิงห์บุรี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี และสุพรรณบุรี 
        9.สถานีหลักสุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร และพิจิตร 
        10.สถานีหลักขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ 
        11.สถานีหลักอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู 

        ซึ่งรวมแล้วในปีที่ 1 ประเทศไทยจะมีโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจำนวน 11 สถานีหลัก ซึ่งมีรัศมีการออกอากาศครอบคลุม 11 จังหวัดที่ตั้งสถานีหลักและจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมจำนวนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ 11.45 ล้านครัวเรือนจากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 22.9 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ 

        เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 ของการให้ใบอนุญาตอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ผู้ให้บริการโครงข่ายต้องขยายพื้นที่บริการโครงข่ายครอบคลุมเพิ่มอีก 4 สถานีหลักในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด เชียงราย สระแก้ว นครสวรรค์ จากนั้น 1 ตุลาคม 2557 จะติดตั้งเพิ่มได้เพิ่มอีก 4 สถานีหลัก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง ลำปาง ถัดจากนั้นวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ก็จะติดตั้งเพิ่มอีก 5 สถานีหลักในจังหวัดสกลนคร สุรินทร์ น่าน เพชรบูรณ์ และประจวบคีรีขันธ์ 

        สำหรับในปี 2558 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 โครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะขยายพื้นที่บริการครอบคลุมเพิ่มขึ้นอีก 5 สถานีหลักในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดกาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร และตาก จากนั้นวันที่ 1 เมษายน 2558 จะติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 5 สถานีหลักในจังหวัด แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ แพร่ จากนั้นวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ให้ขยายเพิ่มเติมอีก 5 สถานีหลัก ในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดสตูล อุตรดิตถ์ บึงกาฬ ศรีสะเกศ และยะลา 

        ข้อมูลเพิ่มเติม :   https://broadcast.nbtc.go.th/TVDigital/TVDigitalCoverage